Expertise and Experience in Pharma

LERAM pharmaceuticals SK s.r.o.
je súkromná farmaceutická spoločnosť,
založená expertami so skúsenosťami z najrôznejších oblastí farmaceutického priemyslu,
zameriavajúca sa na uspokojovanie potrieb pacientov, lekárov a obchodných partnerov.