Kontakty

LERAM pharmaceuticals SK s.r.o.

Sídlo:
Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 51 872 757

web: www.leram-pharma.sk

e-mail: info@leram-pharma.sk

Kontakty na obchodných zástupcov:
Južné a juhovýchodné Slovensko – MVDr. Zuzana Fekečová, tel: +421 911 812 537
Severné a severovýchodné Slovensko – Mgr. Matúš Marko, tel: +421 915 542 719
Bratislava a západné Slovensko: Mgr. Róbert Gajdoš, tel.: +421 948 793 996