Kontakty

LERAM pharmaceuticals SK s.r.o.

Sídlo:
Bajkalská 5/C
831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 51 872 757

web: www.leram-pharma.sk

e-mail: info@leram-pharma.sk

Kontakty na obchodných zástupcov:
Stredné a severné Slovensko – Mgr. Stanislava Rajčanová, tel: +421 904 900 564
Bratislava a západné Slovensko – Mgr. Lucia Valentovičová, tel.: +421 907 763 945