In-licensing

LERAM Pharmaceuticals sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na in-licenčné príležitosti. Chceme rozvíjať dlhodobé vzťahy s našimi partnermi formou akvizícií výrobkov alebo na základe lokálneho zastúpenia (in-licensing).

Naša snaha o in-licensing je zameraná na produkty, ktoré:

  • doteraz neboli uvedené v Slovenskej republike a CE
  • budú napĺňať neuspokojenú potrebu trhu v Slovenskej republike a CE
  • budú poskytovať pridanú hodnotu našim pacientom a lekárom
  • budú synergické s aktivitami LERAM Pharmaceuticals
  • sa ponúka k uplatneniu tvorivých marketingových prístupov