Ciele spoločnosti

Naším cieľom je pozitívne ovplyvňovať zdravie pacientov prostredníctvom komunikačných a edukačných aktivít priamo alebo prostredníctvom lekárov a lekárnikov. Sústredíme sa na produkty a služby, ktoré prinášajú pridanú hodnotu do života pacientov; budujeme dlhodobé a dôveryhodné vzťahy s lekármi, lekárnikmi a našimi partnermi z radov výrobcov.

 

Pôsobíme v nasledujúcich oblastiach

„Niche“ produkty. Spoločnosť LERAM Pharmaceuticals je schopná sa vďaka rozsiahlym skúsenostiam zacieliť na špecifické segmenty populácie zákazníkov s produktmi, ktoré sa zameriavajú na tieto medzery na trhu.

Patentované aj nepatentované produkty. Nech je produkt patentovaný alebo už stratil patentovú ochranu, vždy budeme schopní formulovať účinné obchodnej stratégie s ohľadom na fázu životného cyklu výrobku. Naším cieľom je pochopiť preskripčné prostredie, budovať a posilňovať vzťah našej spoločnosti so zákazníkmi, prispôsobiť komunikáciu pre odlišné segmenty zákazníkov v snahe čo najviac zvýšiť povedomie o našich produktoch a produktoch našich partnerov.

Zrelé / zavedené produkty. Značky, ktoré nie sú propagované v rámci veľkých i stredných farmaceutických firiem z dôvodu prehodnotenia priorít portfólia. Lekári zvyčajne tieto produkty dobre poznajú, a preto je dobré komunikovať s týmito lekármi nielen priamo, ale aj prostredníctvom lacnejších kanálov s cieľom maximalizovať hodnotu.

 

Vo všetkých uvedených oblastiach je LERAM Pharmaceuticals pripravený plniť všetky služby zahŕňajúce predaj a marketing, registráciu, medical, market access, farmakovigilanciu, zdravotnícke informácie, business development, zákaznícky servis, logistiku a skladovanie, alebo je možné spolupracovať selektívne a poskytovať len vybrané služby.