Lieky na predpis

Informácie na tejto stránke nie sú určené pre laickú verejnosť, ale len pre lekárske odborníkmi v zmysle zákona č. 40/1995 Zb. o regulácii reklamy.

METHYLTHIONINIUM CHLORID PROVEBLUE 5 mg/ml, roztok pre intravenóznu injekciu

VYSOKO PURIFIKOVANÁ METHYLENOVÁ MODRÁ* PRÍPRAVOK SA POSKYTUJE V ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI .JE PLNE

Dávkovanie: U dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat nad 3 mesiace je zvyčajná dávka od 1 do 2 mg / kg telesnej váhy, podávaná po dobu 5 minút. Maximálna odporúčaná kumulatívna dávka na liečebnú procedúru je 7 mg / kg.

Prvá metylénová modrá, ktorá je v súlade s normami európskeho liekopisu a ICH smernicou o nečistotách.

Základné informácie:Methylthioniniumchlorid Proveblue® je liek na intravenózne podanie na liečbu akútnej symptomatickej methemoglobinémie, vyvolané liečivými a chemickými prípravkami. Proveblue® je indikovaný u dospelých, detí a adolescentov (vo veku 0 až 17 rokov) = prvá metylénová modrá určená aj deťom.

Dávkovanie: U dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat nad 3 mesiace je zvyčajná dávka od 1 do 2 mg / kg telesnej váhy, podávaná po dobu 5 minút. Maximálna odporúčaná kumulatívna dávka na liečebnú procedúru je 7 mg / kg.

Mechanizmus účinku: V prípade otravy je vnútorná schopnosť červených krviniek redukovať methemoglobín rýchlo potlačená. V erytrocytoch je Methylthioninium chlorid (metylénová modrá) redukovaný na bezfarebnú leukomethylenovou modrú iba pomocou NADPH. Leukomethylenová modrá potom redukuje methemoglobín neenzymaticky, výsledkom je hemoglobín a Methylthioninium chlorid. Leuko forma tohto farbiva je regenerovaná pomocou NADPH pri dokončení cyklu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Spoločnosť Provepharm SAS Marseille, Francúzsko

Súhrn charakteristických vlastností liekuAktuálnu SPC nájdete v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

 

Nasledujúce informácie nie sú určené pre laickú verejnosť, ale výhradne pre zdravotníckym pracovníkom v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.